KVALIMETRIE 20

KVALIMETRIE 20

Vhodnost analytických metod pro daný účel

Přeloženo z The Fitness for Purpose of Analytical Methods. Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics Editoři B. Magnusson, U. Örnemark. Second Edition 2014.

Přeložili Zbyněk Plzák a David Milde
K tisku připravil: Ivan Koruna
Editoři: Miloslav Suchánek a David Milde

Druhé anglické vydání 2014
Druhé české vydání, Praha 2015
© českého vydání EURACHEM-ČR 2015
ISBN 978-80-86322-00-1

Cena: 400,- Kč
Informace o objednání najdete ZDE.

Poděkování patří MŠMT za finanční podporu v rámci projektů LG 14029 a ÚNMZ za finanční podporu v rámci projektu PRM 2015 VII/6/15.