KVALIMETRIE 22

KVALIMETRIE 22

Průvodce kvalitou v analytické chemii – Pomůcka k akreditaci

Pokyn Eurachem/CITAC
Přeloženo z Guide to Quality in Analytical Chemistry, An Aid to Accreditation
Přeložili David Milde a Zbyněk Plzák

Editoři: Miloslav Suchánek a David Milde

Poděkování za finanční podporu patří MŠMT v rámci projektu LTV17015 a ÚNMZ v rámci projektu PRM 2017 VII/6/17.

Třetí anglické vydání 2016
Druhé české přepracované vydání, Praha 2017

Copyright © Eurachem 2016
Copyright © českého vydání Eurachem ČR 2017
ISBN 978-80-86322-10-0

VYDÁNO VE FORMÁTU pdf, ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE