Odkazy

Domácí

Organizace Popis informace
Sdružení 4E-CZ
http://www.4e.cz/
4E-CZ je formou  spolupráce mezi Českým institutem pro akreditaci, Českým metrologickým institutem a Českým kalibračním sdružením, EURACHEM-ČR a EUROLAB-CZ   v  návaznosti na spolupráci na evropské úrovni mezi EA, EUROLAB, EURACHEM a EUROMET
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
http://www.unmz.cz/
Od roku 2009 zajišťuje i tvorbu a vydávání českých technických norem. Katalog norem aj. v oddíle Technická normalizace. Kromě mnoha informací z oblastí metrologie, normalizace a zkušebnictví v oddílu Sborníky technické harmonizace - volně dostupný plný text překladů Mezinárodního metrologického slovníku VIM3 a Mezinárodního slovníku termínů v legální metrologii.
Český metrologický institut
http://www.cmi.cz/
V sekciPrávní úprava lze najít právní rámec metrologie a další množství kvalitních informací z metrologie.
Český institut pro akreditaci
http://www.cai.cz/
Základní informace obsahují materiál o postupech při akreditaci a dozoru (včetně ceníků) a dále přehled norem, MPA a dokumentů EA (EAL). Seznamy akreditovaných subjektů, informace o programech zpkoušení způsobilosti. Spojení na EA.
ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří
aslab.vuv.cz
Posuzuje způsobilost laboratoří a vydává Osvědčení o správné činnosti laboratoře, organizuje mezilaboratorní porovnávání zkoušek životního prostředí. Národní inspekční orgán správné laboratorní praxe

CSLAB
http://www.cslab.cz/

Organizátor zkoušení způsobilosti  a vzdělávacích akcí v oblasti životního prostředí.

SEKK
http://www.sekk.cz/

Organizace zaměřená na služby klinickým laboratořím - externího hodnocení kvality , zajištění správné laboratorní práce a vzdělávání v laboratorní medicíně.
Česká společnost pro jakost
http://www.csq.cz/  
Spojení na Národní informační středisko pro podporu jakosti, Zahraniční vztahy > spojení na Evropskou organizaci jakosti a další zahraniční instituce působící v oblasti podpory jakosti

Zahraniční

Organizace Popis informace
EURACHEM
http://www.eurachem.org/
Domovská stránka EURACHEM, v kapitole GUIDES & DOCUMENTS zdroj dokumentů EURACHEM. , IUPAC, ISO-REMCO 
Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry (CITAC)
http://www.citac.cc

Organizace podporující rozvoj návaznosti a porovnatelnosti výsledků.

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)   
http://www.ilac.org

Mezinárodní sdružení laboratoří a akreditačních orgánů pozitivně působí na odstraňování bariér v mezinárodním obchodu.

European Accreditation
http://www.european-accreditation.org

Asociace evropských akreditačních orgánů.
EUROLAB
http://www.eurolab.org
Evropská federace národních sdružení zkušebních laboratoří.
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
http://www.iupac.org
Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii je nejvyšší mezinárodní autoritou v oboru chemického názvosloví, a to jak chemické nomenklatury tak chemické terminologie
ISO/REMCO
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8854933&objAction=browse&viewType=1
Komise ISO pro referenční materiály
National Institute of Standards and Technology, USA - NIST
www.nist.gov/
ts.nist.gov/
Bohatý informační zdroj, katalog RM
Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), společné výzkumné středisko Evropské komise
www.irmm.jrc.be/
Katalog referenčních materiálů i s certifikačními zprávami. Mezilaboratorní porovnávání IMEP, spojení i na stránky věnované ERM.
International Organization for Standardization (ISO)
www.iso.org/
informace o ISO, ISO normách, katalog
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
www.oecd.org/
Domovské stránka OECD, v oddíle Environment > Chemical Safety > GLP informace o systému jakosti GLP (SLP)
Evropský virtuální ústav pro referenční materiály (VIRM)
http://www.virm.net/
Webové stránky  s informacemi o referenčních materiálech, zkoušení způsobilosti a řízení jakosti
Databáze referenčních materiálů COMAR
http://www.comar.bam.de/
Databáze COMAR je přístupná online po registraci
Evropský informační systém o programech zkoušení způsobilosti
http://www.eptis.bam.de/
Databáze veřejných programů zkoušení způsobilosti v Evropě