Připravujeme

Kvalimetrie 21

V rámci řešení Projektu rozvoje metrologie (ÚNMZ) a grantu INGO LG14029 (MŠMT) připravujeme v roce 2016 další díl Kvalimetrie. Tentokrát se bude věnovat referenčním materiálům v chemické analýze a stanovení cílové nejistoty měření.

 

Management kvality v chemické laboratoři

Bližší informace o kurzu, včetně jeho náplně, odborných garantů a termínů konání pro rok 2016 naleznete na níže uvedeném odkazu webových stránek České společnosti pro jakost:

http://www.csq.cz/kurzy/management-kvality-v-chemicke-laboratori/