Připravujeme

Vědecký seminář při příležitosti Valného shromáždění Eurachem

Eurachem-ČR pořádá 17.-19. května 2021 workshop s názvem TRENDS & CHALLENGES IN ENSURING QUALITY IN ANALYTICAL MEASUREMENTS. Vzhledem k pandemické situaci v Evropě se workshop uskuteční online. Podrobnosti budo zveřejněny zde začátkem roku 2021 a nebo sledujte webové stránky www.eurachem2021.cz.

 

KVALIMETRIE 26

V roce 2021 připravujeme 26. díl řady příruček pro laboratoře, který bude věnován nejistotě měření a nejistotě vzorkování. Příprava KVALIMETRIE 26 bude podpořena úkolem v rámci Programu rozvoje metrologie (ÚNMZ).