Připravujeme

 

KVALIMETRIE 26

V roce 2021 připravujeme 26. díl řady příruček pro laboratoře, který bude věnován nejistotě měření a nejistotě vzorkování. Příprava KVALIMETRIE 26 bude podpořena úkolem v rámci Programu rozvoje metrologie (ÚNMZ).