KVALIMETRIE 19

KVALIMETRIE 19

Stanovení nejistoty analytického měření

 

Přeloženo z Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM/CITAC Guide. Editoři S. L. R. Ellison, A. Williams. Third Edition 2012.

Přeložili Zbyněk Plzák a David Milde

K tisku připravil: Ivan Koruna

Editoři: Miloslav Suchánek a David Milde

Třetí anglické vydání 2012

Čtvrté české přepracovaného vydání, Praha 2014

© českého vydání EURACHEM-ČR 2014

ISBN 978-80-86322-07-0

Cena: 260,- Kč

Poděkování patří MŠMT za finanční podporu v rámci projektů LG 11010 a LG 13039 a ÚNMZ za finanční podporu v rámci projektu PRM 2014 VII/6/14.

 

 
KVALIMETRIE 19
KVALIMETRIE 19
 

 

V edici KVALIMETRIE dříve vyšlo:

Kvalimetrie 1 - Správná laboratorní praxe a akreditace analytické laboratoře (1992) - rozebráno.
Kvalimetrie 2 - Jakost v analytické laboraotři (1993) - rozebráno.
Kvalimetrie 3 - Akreditace chemických laboratoří (EAL-G4, vydáno s ČIA, 1996) - rozebráno.
Kvalimetrie 4 - Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí (2. vydání 1998) - rozebráno.
Kvalimetrie 5 - Akreditace laboratoří provádějících mikrobiologické zkoušení (EAL-G18, ČIA, 1996) - rozebráno.
Kvalimetrie 6 - Stanovení nejistoty analytického měření (1996) - rozebráno.
Kvalimetrie 7 - Validace analytických metod (1998) - rozebráno.
Kvalimetrie 8 - Základy metrologie v chemii (1998) - staženo z prodeje.
Kvalimetrie 9 - Vhodnost analytických metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro validaci metod a související činnosti (1999) - vyprodáno.
Kvalimetrie 10 - Jakost v analytické laboratoři 2000 Odpovědi manažerům jakosti (2000) - vyprodáno.
Kvalimetrie 11 - Stanovení nejistoty analytického měření (2. vydání 2000, dotisk 2008) - vyprodáno.
Kvalimetrie 12 - Průvodce jakostí v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci (2003) - vyprodáno.
Kvalimetrie 14 - Návaznost chemických měření Použití referenčních materiálů v chemické analýze (2004) - staženo z prodeje, nahrazuje Kvalimetrie 21.
Kvalimetrie 15 - Použití informace o nejistotě k posuzování shody, Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků (2008) - vyprodáno.
Kvalimetrie 21 - Referenční materiály v chemické analýze, Nastavení a používání cílové nejistoty v chemických měřeních (2016) - vyprodáno.

 

Publikace je možno získat na adrese:

Eurachem-ČR
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta životního prostředí
Králova Výšina 3132/7
400 96 Ústí nad Labem
e-mail: sekretariat@eurachem.cz

Doručujeme je poštou s přiloženou fakturou na základě řádné účetní objednávky (připočítávají se odbytové náklady ve výši 200,- Kč v rámci ČR a ve výši 850,- Kč při zasílání do zahraničí). Podmínky pro zasílání do zahraničí získáte na e-mailu: sekretariat@eurachem.cz.  

Na objednávce uveďte sídlo sdružení: Eurachem-ČR, Pasteurova3544/1, 400 01 Ústí nad Labem  

EURACHEM-ČR poskytuje slevy v těchto případech:

1. Sleva 33,3 % z ceny jakéhokoliv titulu KVALIMETRIE studentům bakalářského, magisterského a doktorandského studia za podmínky, že se koupě uskuteční na základě hromadné objednávky university či vysoké školy s výslovným uvedením, že publikace jsou určeny studentům jako studijní materiály.

2. Sleva 33,3 % z ceny při koupi deseti a více výtisků jednoho titulu KVALIMETRIE.