Výbor

Členové Eurachem-ČR zvolili v říjnu 2017 ze svého středu sedmičlenný výkonný výbor, který pracuje v tomto složení:

doc. Ing. David MILDE, Ph.D. - předseda
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
tel.: 585 634 443
e-mail: david.milde(at)upol.cz 

Ing. Jan VILÍMEC - místopředseda a tajemník
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
tel.: 220 414 224
e-mail: jan.vilimec(at)pvk.cz

RNDr. Václav ČERVENÝ, Ph.D. - hospodář
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
tel.: 221 951 233
e-mail: vaclav.cerveny(at)natur.cuni.cz

prof. Ing. Miloslav SUCHÁNEK, CSc.
e-mail: suchanekmiloslav(at)gmail.com

Ing. Alena NIŽNANSKÁ
CSlab spol. s r.o.
tel.: 777 970 693
e-mail: niznanska(at)cslab.cz

Ing. Eva KLOKOČNÍKOVÁ 
tel.: 724 797 774
e-mail: e.klokocnikova(at)seznam.cz  

Ing. Sylvie KŘÍŽENECKÁ, Ph.D.
Fakulta technických věd, UJEP
tel.: 475 284 151
e-mail: sylvie.krizenecka(at)ujep.cz