Eurachem ČR

Organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie

AktuÁLNÍ INFORMACE

METODICKÝ LIST 25
Co je faktor nejistoty?

10. Eurachem Workshop on Proficiency Testing in analytical Chemistry, Microbiology and Laboratory Medicine se uskuteční v září 2023