Blog

KVALIMETRIE 27 publikována

Vážení příznivci Eurachem-ČR, dovolte, abychom Vás informovali o publikování již 27. dílu v řadě příruček KVALIMETRIE. Tento díl obsahuje odborný český překlad dvou recentních pokynů … Read More

Příprava KVALIMETRIE 27

V roce 2022 připravujeme 27. díl řady příruček pro laboratoře. Přinese odborné překlady tři recentních pokynů Eurachem v oblasti zkoušení způsobilosti, využití nejistoty měření při … Read More