foto

EURACHEM-ČR

Eurachem-ČR je národní organizace evropské sítě Eurachem zaměřené na podporu kvality analytických měření a jejich metrologické návaznosti. Je organizací vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie, sdružených ke společné činnosti, jejíž účelem je podílet se v České republice na systémových opatřeních vedoucích k zabezpečení jakosti výsledků chemických analýz, osvětové činnosti v tomto oboru a zintenzivnění přenosu informací z vyspělých zemí. 

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v EURACHEM-ČR z.s. (GDPR) 

Aktuální informace

KVALIMETRIE 16, 18 a 22 jsou zde volně ke stažení ve formátu pdf.

Aktualizovaná verze Metrologická terminologie ve zdravotnické a analytické laboratoři, která byla připravenave spolupráci SEKK a Eurachem-ČR je volně dostupná odkazem a také v sekci Publikace

 


Kontakt

Sídlo Eurachem-ČR z.s.

Pasteurova 3544/1
400 01 Ústí nad Labem

více informací