foto

EURACHEM-ČR

EURACHEM-ČR je národní organizace evropské sítě EURACHEM zaměřené na podporu kvality analytických měření a jejich metrologické návaznosti. Je organizací vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie, sdružených ke společné činnosti, jejíž účelem je podílet se v České republice na systémových opatřeních vedoucích k zabezpečení jakosti výsledků chemických analýz, osvětové činnosti v tomto oboru a zintenzivnění přenosu informací z vyspělých zemí.

Aktuální informace

Kvalimetrie 21 v prodeji.

1. cirkulář workshopu Eurachem "Uncertainty in Qualitative and Quantitative Analysis" - květen 2017
Kontakt

Sídlo EURACHEM-ČR
Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav analytické chemie
Technická 5
166 28 Praha 6

tel.: 220 443 685

více informací