Eurachem ČR

Organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie

AktuÁLNÍ INFORMACE

KVALIMETRIE 27 ke stažení zdarma

1. cirkulář k semináři „Ensuring relable results“, který se uskuteční v květnu 2023