foto

EURACHEM-ČR

EURACHEM-ČR je národní organizace evropské sítě EURACHEM zaměřené na podporu kvality analytických měření a jejich metrologické návaznosti. Je organizací vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie, sdružených ke společné činnosti, jejíž účelem je podílet se v České republice na systémových opatřeních vedoucích k zabezpečení jakosti výsledků chemických analýz, osvětové činnosti v tomto oboru a zintenzivnění přenosu informací z vyspělých zemí.

Aktuální informace

Kvalimetrie 21 v prodeji.

Cirkulář "9th International Workshop on Proficiency Testing" - říjen 2017
Kontakt

Sídlo Eurachem-ČR z.s.

Pasteurova 3544/1
400 01 Ústí nad Labem

více informací