foto

EURACHEM-ČR

Eurachem-ČR je národní organizace evropské sítě Eurachem zaměřené na podporu kvality analytických měření a jejich metrologické návaznosti. Je organizací vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie, sdružených ke společné činnosti, jejíž účelem je podílet se v České republice na systémových opatřeních vedoucích k zabezpečení jakosti výsledků chemických analýz, osvětové činnosti v tomto oboru a zintenzivnění přenosu informací z vyspělých zemí.

Aktuální informace

Byla vydána KVALIMETRIE 22, která je zdarma ke stažení.

1. cirkulář k Eurachem semináři, který se uskuteční v květnu 2018 v Dublinu.

 

 
Kontakt

Sídlo Eurachem-ČR z.s.

Pasteurova 3544/1
400 01 Ústí nad Labem

více informací