KVALIMETRIE 18

KVALIMETRIE 18

Názvosloví analytického měření: Úvod k 3. vydání Mezinárodního metrologického slovníku
Jak vyhovět požadavkům ISO 17025 na verifikaci metod

Přeloženo z:
Terminology in Analytical Measurement – Introduction to VIM 3. (Vicki Barwick, Elisabeth Prichard, eds.). EURACHEM, First edition 2011.
How to Meet ISO 17025. Requirements for Method Verification. AOAC International Guide 2007. 

Přeložili: David Milde a Zbyněk Plzák
K tisku připravil: Ivan Koruna
Editoři: Miloslav Suchánek a David Milde

© EURACHEM-ČR, Praha 2013
© EURACHEM, 2011. Autorská práva k Pokynu EURACHEM jsou majetkem členů pracovní skupiny EURACHEM pro vzdělávání a výcvik (E&T WG).
© AOAC 2009.
Vydal EURACHEM-ČR, Technická 5, Praha 6. IČ 48550400
ISBN 80-86322-06-8

VYPRODÁNO, k dispozici elektronická verze zdarma ZDE.