Základní informace o KVALIMETRIÍCH

Základní informace o KVALIMETRIÍCH

Řadu příruček pro laboratoře s názvem KVALIMETRIE vydává Eurachem-ČR od roku 1992. Řada zahrnuje převážně překlady pokynů Eurachem do češtiny. Avšak některé příručky jsou autorskými díly českých odborníků. Nejnovější KVALIMETRIE jsou k dispozici zdarma ve formátu pdf.

KVALIMETRIE 17, 19 a 20 prodáváme v tištěné formě, lze je získat objednávkou na adrese:

Eurachem-ČR
Fakulta životního prostředí, UJEP
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
e-mail: sekretariat@eurachem.cz

Doručujeme je poštou s přiloženou fakturou na základě řádné účetní objednávky (připočítávají se odbytové náklady ve výši 200,- Kč v rámci ČR a ve výši 850,- Kč při zasílání do zahraničí). Podmínky pro zasílání do zahraničí získáte na e-mailu: sekretariat@eurachem.cz.  

Na objednávce uveďte sídlo sdružení: Eurachem-ČR, Pasteurova3544/1, 400 01 Ústí nad Labem