KVALIMETRIE 16

KVALIMETRIE 16

Statistické metody v metrologii a analytické chemii

Řešené příklady na CD-ROM v Excelu

Autor: Miloslav Suchánek
Editor: Miloslav Suchánek
K tisku připravil: Ivan Koruna

© Miloslav Suchánek 2009
© EURACHEM-ČR 2009
ISBN 80-86322-04-1

VYPRODÁNO, k dispozici elektronická verze příručky (bez CD-ROM) ZDE.