KVALIMETRIE 25

KVALIMETRIE 25

Nejistota vzorkování

První část:

Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků Příručka metod a přístupů
Přeloženo z: Measurement uncertainty arising from sampling, 2nd edition in English, Eurachem/CITAC Guide, 2019, ISBN 978-0-948926-35-8. Překlad zohledňuje errata ze 3.4.2020 dostupná na webových stránkách www.eurachem.org.
Překlad: David Milde, Zbyněk Plzák a Jan Vilímec

Copyright © Eurachem-ČR 2020
Copyright © 2019, autorská práva k Pokynu Eurachem/CITAC jsou majetkem přispívajících autorů

Druhá část:

Nejistota měření ukazatelů environmentálních matric zahrnující nejistotu vzorkování  
Autorský kolektiv: doc. Ing. David Milde, Ph.D., Ing. Alena Nižnanská

Copyright © Eurachem-ČR 2020

Editor: David Milde

Poděkování za finanční podporu patří MŠMT v rámci projektu LTV20008 a ÚNMZ v rámci projektu PRM 2020 VII/6/20.

Vydal Eurachem-ČR, z.s., Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, jako 25. publikaci v řadě příruček KVALIMETRIE.
První vydání, Ústí nad Labem 2020
ISBN 978-80-86322-13-1

VYDÁNO POUZE VE FORMÁTU pdf, ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE