KVALIMETRIE 26

KVALIMETRIE 26

Nejistota měření a vzorkování
Technické zprávy NORDTEST

První část:

Příručka pro výpočet nejistoty měření v environmentálních laboratořích
Přeloženo z: Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories, 4th edition in English, NORDTEST, November 2017.
Překlad: David Milde, Zbyněk Plzák

Druhá část:

Nejistota vzorkování. Příručka Nordtestu pro zajištění kvality vzorkování a odhad nejistoty vzorkování při jeho plánování
Přeloženo z: Uncerainty from Sampling – A NORDTEST Handbook for Sampling Planners on Sampling Quality Assurance and Uncertainty Estimation, 2nd edition in English, NORDTEST, June 2020.
Překlad: David Milde, Zbyněk Plzák a Jan Vilímec

Editor: David Milde

Poděkování za finanční podporu patří MŠMT v rámci projektu LTV 20008 a ÚNMZ v rámci projektu PRM 2020 VII/6/21.

Vydal Eurachem-ČR, z.s., Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, jako 26. publikaci v řadě příruček pro laboratoře KVALIMETRIE.
První vydání, Ústí nad Labem 2021
Copyright © Eurachem-ČR 2021
Copyright © 2020 a 2017, NORDTEST TR 537 a NORDTEST TR 604 patří Nordtest
ISBN 978-80-86322-15-5

VYDÁNO POUZE VE FORMÁTU pdf, ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE