KVALIMETRIE 19

KVALIMETRIE 19

Stanovení nejistoty analytického měření

Přeloženo z Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM/CITAC Guide. Editoři: S. L. R. Ellison, A. Williams. Third Edition 2012.

Přeložili Zbyněk Plzák a David Milde
K tisku připravil: Ivan Koruna
Editoři: Miloslav Suchánek a David Milde

Třetí anglické vydání 2012
Čtvrté české přepracovaného vydání, Praha 2014
© českého vydání EURACHEM-ČR 2014
ISBN 978-80-86322-07-0

Cena: 260,- Kč
Informace o objednání najdete ZDE.

Poděkování patří MŠMT za finanční podporu v rámci projektů LG 11010 a LG 13039 a ÚNMZ za finanční podporu v rámci projektu PRM 2014 VII/6/14.