KVALIMETRIE 27

KVALIMETRIE 27

Použití informací o nejistotě k posuzování shody
Výběr, použití a interpretace programů zkoušení způsobilosti (PT)
Posuzování výkonnosti a nejistota v kvalitativní analýze

První část:

Použití informací o nejistotě k posuzování shody
Přeloženo z: A. Williams, B. Magnusson (eds.) Eurachem/CITAC Guide: Use of uncertainty information in compliance assessment (2nd ed. 2021). ISBN 978-0-948926-38-9.
Překlad: David Milde a Zbyněk Plzák

Druhá část:

Výběr, použití a interpretace programů zkoušení způsobilosti (PT)
Přeloženo z: B. Brookman, I. Mann (eds.) Eurachem Guide: Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes (3rd ed. 2021).
Překlad: Zbyněk Plzák

Třetí část:

Hodnocení výkonnosti a nejistota v kvalitativní chemické analýze
Přeloženo z: R. Bettencourt da Silva, S. L. R. Ellison (eds.) Eurachem/CITAC Guide: Assessment of performance and uncertainty in qualitative chemical analysis (1st ed. 2021). ISBN 978-0-948926-39-6.
Překlad: David Milde a Zbyněk Plzák

Editor: David Milde

Poděkování za finanční podporu patří MŠMT v rámci projektu LTV20008 a ÚNMZ v rámci projektu PRM 2022 VII/6/22.

Vydal Eurachem-ČR, z.s., Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, jako 27. publikaci v řadě příruček KVALIMETRIE.
První vydání, Ústí nad Labem 2022
Copyright © Eurachem-ČR 2022
ISBN 978-80-86322-16-2

VYDÁNO POUZE VE FORMÁTU pdf, ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE