Příprava KVALIMETRIE 28

Příprava KVALIMETRIE 28

V roce 2023 připravuje výbor Eurachem-ČR vydání 28. dílu v řadě příruček pro laboratoře. Přinese odborné překlady revidovaného vydání pokynu s názvem Accreditation for Microbilogical Laboratories a překlad dvou užitečných pomůcek pro validaci metod. Příprava KVALIMETRIE 28 je podpořena úkolem v rámci Programu rozvoje metrologie (ÚNMZ). Vydání předpokládáme v listopadu letošního roku.