KONTAKT

Sídlo Eurachem-ČR z.s.:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova3544/1
400 01 Ústí nad Labem

Eurachem-ČR – IČ: 48550400 
Stanovy spolku Eurachem-ČR, z.s. jsou registrovány pod spisovou značkou L 4733 vedenou u Městského soudu v Praze.

Korespondenční adresa:
Eurachem-ČR
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta životního prostředí
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
e-mail: sekretariat(at)eurachem.cz

ID datové schránky: dtb7t9q

Hospodářské záležitosti:
kontaktní osoba: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
tel.: 221 951 234
e-mail: vaclav.cerveny(at)natur.cuni.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a. s.
č. účtu 164205379/0800
Eurachem-ČR není plátce DPH