Dotazníky ke zjištění zpětné vazby pro vzdělávací systém pracovníků laboratoří

Dotazníky ke zjištění zpětné vazby pro vzdělávací systém pracovníků laboratoří

EURACHEM-ČR se rozhodl poskytnout zpětnou vazbu vzdělávacímu systému v ČR, resp. té jeho části připravující např. budoucí pracovníky chemických analytických laboratoří. Reaguje tak na podněty z rozličných institucí na nepřipravenost zejména nových pracovníků chemických analytických laboratoří pro rutinní praxi. Výbor EURACHEM-ČR z.s. proto připravil otázky, které by měly pomoci odhalit příčinu tohoto nedostatku.

Na tuto problematiku je možné nahlížet z několika stran. Nakonec vznikly dva anonymní dotazníky, každý z nich s komplexem otázek dominantně přizpůsobeným roli respondenta. Úhel pohledu oznamovatele problému zkoumá první dotazník pro vedoucí pracovníky laboratoří a manažery kvality. Úhel pohledu pomyslných neplavců hozených do moře norem, předpisů a nařízení chceme zjistit z dotazníku pro absolventy, pracovníky laboratoří. Ti nemusí být v žádném případě „čerství“. Prosíme, vyberte si dle svého uvážení, který dotazník chcete vyplnit. Patříte-li náhodou do obou skupin, budeme rádi, když vyplníte oba dotazníky. O vyplnění dotazníků prosíme nejen členy EURACHEM-ČR, ale Vašim prostřednictvím i Vaše kolegy, přátele a známé z oboru.

Základním výstupem našeho dotazování je zjištění, které znalosti a dovednosti (nejen současným) absolventům v tomto odvětví chybí. Výsledky obou anket se dozví v první řadě členové EURACHEM-ČR z některého z příštích Zpravodajů. Dalším z cílů celé akce je vznik odborného článku např. v časopise Chemické Listy nejen s výsledky obou anket, ale též s diskusí nad skutečnostmi, se kterými souvisí. Prostřednictvím našich kontaktů chceme následně oslovit vzdělávací instituce (odborné střední školy, vysoké školy) s nabídkou odpovědí na otázku, jak by bylo vhodné jejich vzdělávací programy modifikovat, aby zlepšily kvalitu svých absolventů, popřípadě se na vzdělávání podílet přípravou různých typů vzdělávacích akcí zaměřených na nejpotřebnější témata dle závěrů dotazníkové akce.

Svědomité vyplnění dotazníku zabere nejvýše deset minut. Prosíme, odpovězte pravdivě do 30. 11. 2023 na co nejvíce našich otázek. Děkujeme předem a těšíme se na Vaše odpovědi. A nebojte se být upřímní, dotazník je opravdu anonymní.