Výkonný výbor

Členové Eurachem-ČR zvolili v říjnu 2022 ze svého středu sedmičlenný výkonný výbor, který pracuje v tomto složení:

doc. Ing. David MILDE, Ph.D. – předseda
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
tel.: 585 634 443
e-mail: david.milde(at)upol.cz 

Ing. Jan VILÍMEC – místopředseda a tajemník
tel.: 606 750 498
e-mail: jvilimec6(at)gmail.com

RNDr. Václav ČERVENÝ, Ph.D. – hospodář
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
tel.: 221 951 234
e-mail: vaclav.cerveny(at)natur.cuni.cz

Ing. Eva KLOKOČNÍKOVÁ 
tel.: 724 797 774
e-mail: e.klokocnikova(at)seznam.cz  

Ing. Sylvie KŘÍŽENECKÁ, Ph.D.
Fakulta životního prostředí, UJEP
tel.: 475 284 151
e-mail: sylvie.krizenecka(at)ujep.cz

Ing. Alena NIŽNANSKÁ
CSlab spol. s r.o.
tel.: 777 970 693
e-mail: niznanska(at)cslab.cz

Ing. Veronika RIPPELOVÁ, Ph.D.
Fakulta technologie a ochrany prostředí, VŠCHT Praha
tel.: 220 444 100
e-mail: veronika.rippelova(at)vscht.cz