KVALIMETRIE 23

KVALIMETRIE 23

Měření v chemii – Stručný přehled metrologie v chemii

Autoři: Václav Červený, Eva Klokočníková, Sylvie Kříženecká, David Milde, Alena Nižnanská, Zbyněk Plzák, Miloslav Suchánek, Jan Vilímec

Editor: David Milde

Vydal Eurachem-ČR, z.s., Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem
První vydání, Ústí nad Labem 2018
Copyright © Eurachem-ČR 2018
ISBN 978-80-86322-11-7

Poděkování za finanční podporu patří MŠMT v rámci projektu LTV17015 a ÚNMZ v rámci projektu PRM 2018 VII/6/18.

VYDÁNO POUZE VE FORMÁTU pdf, ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE