V edici KVALIMETRIE dříve vyšlo

V edici KVALIMETRIE dříve vyšlo

 • Kvalimetrie 1 – Správná laboratorní praxe a akreditace analytické laboratoře (1992) – rozebráno.
 • Kvalimetrie 2 – Jakost v analytické laboratoři (1993) – rozebráno.
 • Kvalimetrie 3 – Akreditace chemických laboratoří (EAL-G4, vydáno s ČIA, 1996) – rozebráno.
 • Kvalimetrie 4 – Zásady správného odběru vzorků pro analýzu životního prostředí (2. vydání 1998) – rozebráno.
 • Kvalimetrie 5 – Akreditace laboratoří provádějících mikrobiologické zkoušení (EAL-G18, ČIA, 1996) – rozebráno.
 • Kvalimetrie 6 – Stanovení nejistoty analytického měření (1996) – rozebráno.
 • Kvalimetrie 7 – Validace analytických metod (1998) – rozebráno.
 • Kvalimetrie 8 – Základy metrologie v chemii (1998) – staženo z prodeje.
 • Kvalimetrie 9 – Vhodnost analytických metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro validaci metod a související činnosti (1999) – vyprodáno.
 • Kvalimetrie 10 – Jakost v analytické laboratoři 2000 Odpovědi manažerům jakosti (2000) – vyprodáno.
 • Kvalimetrie 11 – Stanovení nejistoty analytického měření (2. vydání 2000, dotisk 2008) – vyprodáno.
 • Kvalimetrie 12 – Průvodce jakostí v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci (2003) – vyprodáno.
 • Kvalimetrie 13 – Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření – staženo z prodeje.
 • Kvalimetrie 14 – Návaznost chemických měření Použití referenčních materiálů v chemické analýze (2004) – vyprodáno, nahrazuje Kvalimetrie 21.
 • Kvalimetrie 15 – Použití informace o nejistotě k posuzování shody, Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků (2008) – vyprodáno.