KVALIMETRIE 24

KVALIMETRIE 24

Návaznost chemických měření
Metodický návod pro pořádání malých mezilaboratorních porovnání

Návaznost chemických měření
Pokyn Eurachem/CITAC
Přeloženo z Metrological Traceability in Chemical Measurements, 2nd Edition in English

Druhé české vydání, Ústí nad Labem 2019
Copyright © Eurachem 2019
Copyright © českého vydání Eurachem ČR 2019
Přeložili David Milde a Zbyněk Plzák

Metodický návod pro pořádání malých mezilaboratorních porovnání

Autoři: Eva Klokočníková, David Milde, Alena Nižnanská
Copyright © Eurachem ČR 2019 

Editor: David Milde
ISBN 978-80-86322-12-4

Poděkování za finanční podporu patří MŠMT v rámci projektu LTV17015 a ÚNMZ v rámci projektu PRM 2019 VII/6/19.

VYDÁNO POUZE VE FORMÁTU pdf, ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE