ODKAZY

ČESKÉ

Sdružení 4E-CZ
4E-CZ je formou spolupráce mezi Českým institutem pro akreditaci, Českým metrologickým institutem a Českým kalibračním sdružením, Eurachem-ČR a EUROLAB-CZ v návaznosti na spolupráci na evropské úrovni mezi EA, EUROLAB, Eurachem a EURAMET
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvíŘada informací z oblastí metrologie, normalizace a zkušebnictví, v oddílech Sborníky a Metrologie/Slovníky – volně dostupný plný text překladů Mezinárodního metrologického slovníku VIM3 a Mezinárodního slovníku termínů v legální metrologii
Česká agentura pro standardizaciOd 1.1.2018 převzala Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem
Český metrologický institutV sekci Právní úprava lze najít právní rámec metrologie a další množství kvalitních informací z metrologie
Český institut pro akreditaciZákladní informace obsahují materiál o postupech při akreditaci a dozoru (včetně ceníků) a dále přehled norem, MPA a dokumentů EA (EAL). Seznamy akreditovaných subjektů, informace o programech zkoušení způsobilosti. Spojení na EA
CSLABPoskytovatel zkoušení způsobilosti a vzdělávacích akcí v oblasti životního prostředí
SEKKOrganizace zaměřená na služby klinickým laboratořím – externího hodnocení kvality , zajištění správné laboratorní práce a vzdělávání v laboratorní medicíně.

ZAHRANIČNÍ

EurachemDomovská stránka organizace Eurachem, možnost stažení všech pokynů v angličtině zdarma
CITAC (Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry)Organizace podporující rozvoj návaznosti a porovnatelnosti výsledků na celém světě
European AccreditationAsociace evropských akreditačních orgánů
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii je nejvyšší mezinárodní autoritou v oboru chemického názvosloví, a to jak chemické nomenklatury tak chemické terminologie
ISO (International Organization for Standardization)Informace o ISO normách
CEN-CENLECInformace o EN normách
NIST (National Institute of Standards and Technology, USA)Bohatý informační zdroj, katalog RM
Databáze referenčních materiálů COMARZdarma přístupná databáze referenčních materiálů, nutná registrace
Evropský informační systém o programech zkoušení způsobilosti EPTISDatabáze veřejných programů zkoušení způsobilosti v Evropě