Příprava KVALIMETRIE 27

Příprava KVALIMETRIE 27

V roce 2022 připravujeme 27. díl řady příruček pro laboratoře. Přinese odborné překlady tři recentních pokynů Eurachem v oblasti zkoušení způsobilosti, využití nejistoty měření při posuzování shody s limitní hodnotou a prokazování kvality výsledků u kvalitativních zkoušek. Příprava KVALIMETRIE 27 je podpořena úkolem v rámci Programu rozvoje metrologie (ÚNMZ). Vydání předpokládáme v listopadu letošního roku.