KVALIMETRIE 27 publikována

KVALIMETRIE 27 publikována

Vážení příznivci Eurachem-ČR,

dovolte, abychom Vás informovali o publikování již 27. dílu v řadě příruček KVALIMETRIE. Tento díl obsahuje odborný český překlad dvou recentních pokynů Eurachem/CITAC a jednoho pokynu Eurachem. Jedná se o následující pokyny:

  • Použití informací o nejistotě k posuzování shody
  • Výběr, použití a interpretace programů zkoušení způsobilosti
  • Posuozvání výkonnosti a nejistota v kvalitativní chemické analýze

KVALIMETRIE 27 vznikla i díky finanční podpoře od ÚNMZ (PRM M/VII/6/22) a MŠMT (LTV 20008). Doufáme, že i tento díl bude pro Vás přínosem.