KVALIMETRIE 19 - Stanovení nejistoty analytického měření