KVALIMETRIE 24 - Návaznost chemických měření; Metodický návod pro pořádání malých mezilaboratorních porovnání