KVALIMETRIE 17 - Mezilaboratorní porovnání a zkoušení způsobilosti