KVALIMETRIE 20 - Vhodnost analytických metod pro daný účel